เกี่ยวกับสวนหลวง

INTRO

บริษัท Suanluang Home and Property มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ในธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็น 1 ในบริษัทของเครือ Vudhichai Group ที่มีการประกอบธุรกิจในหลากหลายด้าน อาทิ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจการส่งออกข้าวหอมมะลิและอาหาร รวมทั้งโรงพยาบาล

MISSION

 1. สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคิดอย่างใส่ใจและพิถีพิถันโดยมีลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบเพื่อให้เป็นโครงการที่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่นในแง่ของคุณภาพ ดีไซน์ ฟังก์ชั่นและตอบโจทย์ทางด้านการใช้งานจริง
 2. มุ่งมั่นสู่การเป็น First Comer ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ แบบที่แตกต่างกับการบริหารงานในบริษัทรายใหญ่ คือการให้ความสำคัญกับการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการอยู่อาศัย
 3. ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ
 4. บริษัทฯ มีความตั้งใจในการแสวงหาโอกาสการลงทุน ต่อยอดและขยายไลน์ธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่าง และหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างโอกาส ความมั่นคง และเป็นการสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
 5. บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานและบุคคลากรภายใน องค์กร เทียบเท่ากับการส่งมอบความต้องการ การบริการที่ประทับใจ และความสุขในการอยู่อาศัยของลูกค้าด้วยความเท่าเทียม

โครงการที่ผ่านมา

 1. บ้านริมสวนตะวันใส ถ.ประชาอุทิศ ดอนเมืองโครงการทาวน์โฮม 3 ชั้น ปิดการขายแล้ว
 2. บ้านริมสวนดอนเมือง ถ.ประชาอุทิศ ดอนเมืองโครงการทาวน์โฮม 3 ชั้น ปิดการขายแล้ว
 3. บ้านริมสวน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9โครงการบ้านพักพร้อมสำนักงาน ปิดการขายแล้ว
 4. บ้านริมสวน 2 ธนบุรีรมย์ ประชาอุทิศ 91 ซ.ประชาอุทิศ 91โครงการทาวน์โฮม 3 ชั้น ปิดการขายแล้ว
 5. บ้านริมสวน อุดมสุข ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9โครงการบ้านเดี่ยว ปิดการขายแล้ว
 6. The SKY ดอนเมือง-สรงประภาโครงการบ้านเดี่ยว ปิดการขายแล้ว